SAHAJDA s.r.o.
Liptovská Sielnica 127
032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 47450045
IČ DPH: SK2023892123

tel: 0944 116 306
e-mail: sahajda@sahajda.sk

Účet: SK9075000000004018974012
Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60489/L